تاریخ خبر : 1396/11/17 تعداد بازدید : 1290


اطلاعیه مهم در خصوص ترم بهار سال ۱۳۹۷

ترم بهار آکادمی ایران مهر همه ساله با توجه به تعطیلات نوروز (25 اسفند الی 13 فروردین) در اسفند ماه شروع می شود.

فاینال روزهای زوج ترم زمستان : روز دوشنبه 14 اسفند 

شروع ترم بهار برای روز زوج شنبه 19 اسفند میباشد.

به عبارتی کلاس های زوج 3 جلسه از ترم بهار را در اسفند خواهد داشت.

 

فاینال روزهای فرد ترم زمستان : روز سه شنبه 15 اسفند 

شروع ترم بهار برای روز فرد یکشنبه 20 اسفند میباشد.

به عبارتی کلاس های فرد 3 جلسه از ترم بهار را در اسفند خواهند داشت.


فاینال تک روز پنج شنبه زمستان 17 اسفند

شروع ترم بهار تک روز پنج شنبه 24 اسفند میباشد 

به عبارتی کلاس های تک روز پنج شنبه 3 جلسه از ترم بهار را در اسفند خواهند داشت.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
متن

آموزشگاه زبان های خارجی ایران مهر ایرانمهر گرمسار

اساتید مجرب زبان گرمسار رضا مهاجری