تاریخ خبر : 1397/11/28 تعداد بازدید : 1356


کسب مدرک بین المللی تیسول کانادا توسط تعدادی از اساتید موسسه ایران مهر

آموزش زبان انگلیسی به افراد غیر انگلیسی زبان امری مهم و قابل بحث بوده، از این رو شیوه هایی برای تدریس بیان شده و دوره های آموزشی فراوانی در سراسر دنیا در این رابطه برگزار می شود.کارشناسان با توجه به بررسی های گوناگون پیرامون بحث آموزشی، اصول آکادمیک  روش هایی را طرح کردند که در امر تدریس بسیار مورد توجه واقع شده است.

بنابراین تحقیقات، تمامی مراکز آموزشی سعی در تربیت مدرسانی دارند که با شیوه های نوین و مدرن روز آشنایی کامل داشته باشند.

در پی اهمیت تدریس زبان انگلیسی، مراکز آموزش زبان همواره افرادی را انتخاب می کنند که به تعاریف بین المللی نزدیک تر باشند.از این رو برای سنجش این افراد دوره های جهانی طراحی شده است که گواهی این دوره ها  از اعتبار در سطح بین الملل برخوردارند.

یکی از دوره های مهم تربیت مدرس زبان انگلیسی،دوره تیسول (TESOL) می باشد.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
متن

آموزشگاه زبان های خارجی ایران مهر ایرانمهر گرمسار

اساتید مجرب زبان گرمسار رضا مهاجری